Scholen en de AVG. Bescherming of beperking?

Peter Dijkmans
Workshop
14:00 - 15:00
Podium 9 BG
Scholen willen graag open en transparant zijn. Ze vinden het bijvoorbeeld leuk om op hun site te laten zien waar ze mee bezig zijn, dat kan een positieve naamsbekendheid opleveren. Dit kan op gespannen voet komen te staan met de nieuwe privacywetgeving, die in de week voor het Verus event van kracht wordt.

Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt scholen om terughoudend om te gaan met de privacygegevens van iedereen die bij de school betrokken is. Doen scholen dat niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes uitdelen.

In deze workshop willen we met u in gesprek gaan over het spanningsveld waar scholen door de AVG in terecht komen. Wat mag wel en wat mag niet meer? Waar kunt u in de praktijk tegenaan lopen? Wat zijn de eerste ervaringen?

Wie

  • Peter Dijkmans - jurist Verus
  • Fenneke Scholten van Aschat - jurist, Verus