Kwetsbaar op internet: de rol van de school

Linda Vonhof
Workshop
14:00 - 15:00
Podium 6 BG
Hoe kwetsbaar zijn onze kinderen op internet & sociale media? Hoe kunnen we hen een digitaal veilige omgeving bieden? Het is een onderwerp waar we in de huidige tijd onze ogen niet meer voor kunnen sluiten. Scholen staan midden in de digitale samenleving en moeten keuzes maken over digitalisering, zeker als je de leerlingen laat werken met tablets of laptops.

De workshop start met een inleiding van Linda Vonhof over (de trends in) het online gedrag van kinderen en jongeren. Tevens wordt een overzicht gegeven van de vervelende ervaringen die zij online meemaken.

Vervolgens licht Jeroen Hooijer toe welke keuzes Stichting Primenius heeft gemaakt sinds de invoering van iPads in 2013 en op welke punten zij over de jaren het beleid hebben aangescherpt en waarom.

Denk hierbij aan preventieve middelen, zoals het wel of niet filteren van online content en de rol van school bij het mediawijs maken van leerlingen en leraren. Maar ook curatieve middelen: wat doe je als een leerling toch online in een kwetsbare positie terecht komt?

Wie

  • Linda Vonhof - spreker, oprichter en partner Social Media Wijs
  • Jeroen Hooijer - bovenschools ICT-coördinator Stichting Primenius